Casus: full-service HR-dienstverlener


Voor een Internationaal IT-bedrijf, welke een toonaangevende speler is op het gebied van digitale transformatie, is PAVO gevraagd om invulling te geven aan hun HR-afdeling als full-service HR-dienstverlener. Wij vervullen daar zowel een administratief operationele rol alsook een adviseursrol. Er is één consultant van PAVO twee dagen in de week aanwezig op locatie en verdere ondersteuning gebeurt op afstand, met name de administratie.

Pijlers

Voordat wij van start gingen hebben wij een inventarisatie gemaakt van de professionaliteit van de HR afdeling. Hier kwamen een aantal pijlers naar voren welke aandacht verdiende. Daarnaast waren er ook een aantal projecten. Hierbij kun je o.a. denken aan de volgende werkzaamheden en projecten:

 • Aanspreekpunt medewerkers, management en ondernemingsraad;
 • Gehele personeelsadministratie en contractbeheer;
 • Het compleet maken van en bijhouden van de personeelsdossiers;
 • Verzuimbegeleiding;
 • Borging beleid en processen, o.a. bonusbeleid, POP-gesprekken, jaarlijkse verhoging e.d.;
 • Verder ontwikkelen van het personeelsbeleid en personeelshandboek;
 • Ontwikkelen functie- en salarishuis inclusief organogram;
 • Sparren en adviseren van Directie;
 • Inrichting en implementatie nieuw personeelsinformatiesysteem (Exact);
 • Gecombineerd met digitalisering en professionalisering van de personeelsadministratie;
 • Implementeren RI&E en zorgen voor voldoende opgeleide BHV’ers;
 • Ontwikkelen HR-kalender.

Ook hierbij is de kracht van deze invulling dat onze partner zich kan focussen op de corebusiness waarbij wij volledig ontzorgen op HR gebied. Aangezien er minimaal twee Consultants aan dit bedrijf zijn gekoppeld. Is er sprake van optimale samenwerking en is er altijd een back-up aanwezig. Dat is ook waar PAVO voor staat.

Contact

Dit is een casus die de ervaring die wij bij een klant hebben, schetst. Wil je weten wij voor jou kunnen betekenen of zin om eens een (virtueel) kop koffie met ons te drinken? Neem  contact  met  ons op of bel naar 0229 317 444 en wij maken graag kennis met jou. Wil je meer informatie over actuele onderwerpen, HR gerelateerde artikelen of over wie PAVO is? Dat kan ook! Neem een kijkje op onze nieuwspagina.

Tags : casus, consultant, full-service HR-dienstverlener, HR,