Compensatie transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer

Heb jij vanaf 1 juli 2015 een werknemer moeten ontslaan die meer dan 2 jaar ziek was? Dan kan je hier als werkgever compensatie voor vragen en krijg je, als je voldoet aan voorwaarden, de transitievergoeding vergoed door het UWV!

Compensatie transitievergoeding bij langdurige zieke

Als werkgever kun je voor een zieke werknemer na twee jaar ziekte, ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft na deze twee jaar recht op een transitievergoeding.

 

Door deze regeling kun je als werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgen. Deze regeling voorkomt dat je een opeenstapeling van kosten krijgt na 2 jaar loon doorbetalen. Tevens krijgen werknemers zo sneller uitsluitsel. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel werkgevers het dienstverband niet na 2 jaar ziekte beƫindigde vanwege de hoge transitievergoeding. Ook wel slapend dienstverband genoemd. Dit wordt tegengegaan door deze compensatie regeling.

Meer info

Wanneer kan ik de aanvraag doen?

Transitievergoeding voor 1 juli 2015 betaald? Dan is er geen compensatie mogelijk.

 

Transitievergoeding betaald na 1 april 2020? Dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na betaling worden ingediend.

 

De aanvraag voor deze compensatie dien je in bij het UWV. Voor de aanvraag is e-herkenning niveau 3 nodig (EH3). Zorg dat je dit op tijd regelt.

Meer info

Voorwaarden regeling

Om in aanmerking te komen voor de regeling compensatie transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is beĆ«indigd wegens langdurige ziekte;
  • De werknemer was bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog arbeidsongeschikt;
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Het UWV moet beoordelen of het recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is. Hiervoor met het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • Dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • Wat de duur was van deze arbeidsovereenkomst;
  • Dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • Op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
  • Dat de transitievergoeding is betaald;
  • Hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden.

Hiervoor dien je allerlei stukken aan te leveren. Dus zorg ervoor dat je alles goed vastlegt en bewaard.

Meer info

Meer informatie over deze regeling?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heb jij hulp nodig bij het verzamelen van de juiste documenten? Het doen van de aanvraag? Wil je tijd besparen? Wij verzorgen het graag voor je.

Wil je ons voor meer inschakelen? Koop een strippenkaart. In dat geval kunnen we je advies geven over de compensatie transitievergoeding of dit zelfs voor jou uitvoeren! Maar uiteraard ook op allerlei andere gebieden binnen HR. De strippenkaart is een jaar geldig.