Aanvullingen op het derde steunmaatregelenpakket


Aanvullingen op het derde steunmaatregelenpakket

Publicatie datum 30 oktober 2020

We hebben in september een artikel gedeeld over het derde steunmaatregelenpakket. Verlenging was het sleutelwoord in dit pakket. Op 27 oktober hebben de ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees bekend gemaakt dat het derde steunmaatregelenpakket wordt uitgebreid.

 

Steunmaatregelenpakket 

Het kabinet stelt vanwege de economische gevolgen ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar voor ondernemers. Daarbij worden enkele steunmaatregelen verruimd. De horeca krijgt een eenmalige subsidie vanwege aangelegde en nu onbruikbare voorraad. De evenementenbranche krijgt ook meer hulp omdat zij hun omzet voornamelijk in de zomermaanden verkrijgen. Steeds meer sectoren komen in aanmerking voor de TVL oftewel Tegemoetkoming Vaste Lasten.

 

TVL

Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven hebben last van de gevolgen van de maatregelen. Ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

 

Evenementenorganisaties

Bij deze aanvullingen is er aan de evenementenorganisatoren en toeleveranciers gedacht. Dankzij de corona-maatregelen zijn er veel evenementen, kermissen, festivals en feesten niet doorgegaan. Deze industrie is afhankelijk van de zomerinkomsten. Voor hen komt er een module om nadelige seizoenseffecten eenmalig te compenseren. Het gaat hier om een bedrag van 11 miljoen euro. Dit wordt verspreid over ongeveer 800 evenementenondernemers.

 

Voorraad- en aanpassingskosten subsidie

De sluiting van de horeca ging redelijk abrupt. Op dinsdag 19:00 hoorde zij dat ze op woensdag 22:00 de deuren tijdelijk moesten sluiten. Zij hebben voorraden aangelegd waar ze niet binnen een dag vanaf komen. Ook is er door veel horecaondernemers geïnvesteerd om in de winter op een veilige manier open te blijven. Dit door overkappingen en/of heaters aan te schaffen voor het terras. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren. Dit zal ongeveer 2,75% bedragen van de omzetderving. Gemiddeld komt dit neer op 2500 euro. Ondernemers kunnen dit eveneens in medio november aanvragen. Hier is 40 miljoen euro voor gereserveerd.

 

Time-out Arrangement (TOA)

Het TOA gaat ondernemers helpen om de mogelijkheden te benutten die de Wet Homologatie onderhands akkoord (WHOA) hen aanbiedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Het gaat levensvatbare bedrijven helpen om niet onnodig failliet te hoeven gaan deze winter. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te bewerkstelligen.

 

Tijdelijke banen

Er wordt momenteel onderzoek gedaan om sectoren die zwaarbelast worden te verlichten. Dus bijvoorbeeld zorg en overheidsinstanties. En tegelijkertijd mensen een (tijdelijke) baan aan te bieden die zelf hun werk verloren zijn.

 

Overige maatregelen:

-Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december. Hier is 60 miljoen euro voor vrijgemaakt

– Er wordt 40 miljoen euro vrijgemaakt om vrije theaterproducten te ondersteunen. Bij hen is er immers ook sprake van minder tot geen voorstellingen. Zij hebben ook kosten gemaakt voor decors, scenario’s, acteurs etc. Deze organisaties vielen bij eerdere maatregelen buiten de boot.

– Het kabinet speelt ook in op de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken. Buiten deze kosten om, zien de gemeenten hun inkomsten met de maand ook dalen. Voor het gebrek aan inkomsten is 100 miljoen euro gereserveerd en voor de investeringen is zo’n 150 miljoen euro gereserveerd. Samen komt dit uit op 250 miljoen euro.

– Om bedrijven in hun financiën te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

– Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels.

 

Contact

Zijn er nog dingen vaag wat betreft de aanvullingen van het derde steunmaatregelenpakket? Bekijk hier de extra informatie vanuit Rijkoverheid. Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Hou de nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op. Vergeet PAVO Advice niet te volgen op LinkedIn en Facebook!

 

Foto door Karolina Grabowska via Pexels

 

Gerelateerde artikelen

Wanneer mag ik iemand ontslaan?

Oproepkrachten in 2020, hoe en wat?

Human resource Trends 2020

Now 2.0: De wijziging in aanvraag vanaf 6 juli 

Recruitment: zijn tijdelijke professionals de toekomst?

Maatregelen voor werkgevers tijdens coronacrisis

 

Bron: Rijkoverheid

 

Tags : derde steunmaatregelenpakket, maatregelenpakket, noodmaatregelen, rijksoverheid,