Derde verlenging steunmaatregelenpakket 


Derde verlenging steunmaatregelenpakket 

Publicatie datum 2 september 2020

Auteur: Rianne Steinz

Op 28 augustus 2020 is bekendgemaakt dat het steunmaatregelenpakket nogmaals wordt verlengd. De regeling wordt voor langere tijd verlengd. Hierdoor kunnen de vergoedingspercentages geleidelijk worden afgebouwd.  

 

Verlenging NOW 

De regeling van de NOW wordt voor negen maanden verlengd. Dit met drie tijdvakken van drie maanden. Een aantal punten uit de vorige NOW-regeling blijven bestaan, namelijk: 

  • De verplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren voor scholing; 
  • Verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen; 
  • Vaste opslag voor de werkgeverslaten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies blijft 40%. 

 

In deze verlenging van het Steunmaatregelenpakket vervalt de extra korting op bedrijfsecomische ontslag. Dit kon in het tweede versie van het noodpakket. 

 

Eerste tijdvak 

Het eerste tijdvak van de NOW is vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens dit tijdvak wordt het maximale vergoedingspercentage verlaagd naar 80%. Bedrijven kunnen 10% van de loonsom aanpassen. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld verloop. Ook door mensen te ontslaan of door werknemer te vragen om een vrijwillig loonoffer. Het maximaal te vergoeden loon blijft tweemaal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. Wat dus neerkomt op €9.538,- euro.  

 

Tweede tijdvak 

Het eerste tijdvak van de NOW is vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Bij het tweede tijdvak wordt het maximale vergoedingspercentage verlaagd naar 70%. Bedrijven kunnen tijdens dit tijdvak 15% van de loonsom aanpassen. Het minimale omzetverlies gaat vanaf dit tijdvak van 20% naar 30%. Het maximaal te vergoeden loon blijft tweemaal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken.  

 

Derde tijdvak 

Het derde tijdvak van de NOW is vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Hierbij wordt het maximale vergoedingspercentage verlaagd naar 60%. Bedrijven kunnen tijdens het derde tijdvak het loon met 20% aanpassen. Het maximaal te vergoeden loon blijft eenmaal het maximale dagloon in het laatste tijdvak. Net als voorheen ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% en bij vaststelling de overige 20%. 

 

Aanvragen 

Werkgevers kunnen hoogstwaarschijnlijk het eerste tijdvak van de NOW voor oktober 2020 tot en met december 2020 bij het UWV aanvragen. Dit kan vanaf 16 november 2020 

 

TOZO 

Ook de TOZO uit het steunmaatregelenpakket wordt verlengd voor 9 maanden. Ondernemers die meer dan €46.520,- over direct beschikbare geldmiddelen beschikken, komen niet in aanmerking voor de derde ronde van de TOZO. Per 1 januari 2021 biedt de overheid steun aan ondernemers die zich oriënteren op een nieuwe toekomst. Een voorbeeld hiervan is een werknemer in loondienst nemen.  

 

Tegemoetkoming vaste lasten 

De tegemoetkoming vaste laten voor Mkb-ers wordt met 9 maanden verlengd. De omzetdervingsgrens is vanaf oktober 30%. Vanaf januari wordt dit 40% en bij het derde tijdvak bedraagt dit percentage 45%. Aanvragen van de tegemoetkoming vaste lasten is mogelijk vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de periode van 1 juni 2020 tot 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.  

 

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijf uit het eerste noodpakket lopen ook door.  

 

Einde uitstel van betaling 

Ondernemers die betalingsmogelijkheden hebben door de coronacrisis kunnen tot 1 oktober 2020 bij de belastingdienst verzoeken om kortdurend bijzonder uitstel van betaling te verlenen. Dit voor een periode van 3 maanden. Ook kunnen ondernemers verzoeken om verlenging van een eerder verleend uitstel. Als je de nieuwe betalingsverplichtingen niet kunt nakomen die opkomen na afloop van de termijn van het kortdurende uitstel. Het verleende uitstel eindigt in alle gevallen per 31 december 2020. Vanaf januari 2021 moeten ondernemers de opgebouwde betalingsschulden over een periode van 24 maanden in gelijke maandelijkse termijnen gaan aflossen. In december 2020 wordt er een betalingsregeling bekend gemaakt door de belastingdienst.  

 

Aanpassing belasting- en invorderingsrente 

Zoals eerder is aangegeven is de invorderingsrente voor alle belastingschulden tijdelijk verlaagd naar 0,01% per 23 maart 2020. Dit percentage zal gelden tot en met 31 december 2021. De tijdelijke verlaging van de belastingrente wordt beëindigd per 1 oktober 2020. Voor alle belastingsoorten geldt per 1 oktober 2020 een belastingrentepercentage van 4%, dus ook voor de vennootschapsbelasting waarbij voorheen 8% belastingsrente in rekening werd gebracht. Na 31 december 2021 gaat het normale belastingrentepercentage vennootschapsbelasting weer gelden.  

 

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Wil je meer informatie en op de hoogte blijven van de verlengingen rondom het Steunmaatregelenpakket? Hou de nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op!

 

Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

 

Gerelateerde artikelen:

Now 2.0: De wijziging in aanvraag vanaf 6 juli 

Maatregelen voor werkgevers tijdens coronacrisis

Oproepkrachten in 2020, hoe en wat?

 

Tags : crisis, MKB, now, steunmaatregelenpakket,