Is de SLIM-regeling iets voor jouw organisatie?


Is de SLIM-regeling iets voor jouw organisatie?

Publicatie datum 14 juni 2021

Auteur: Rianne Steinz

Het gezegde: ‘kennis is macht’ is waarschijnlijk vaker voorbij gekomen. Hoe sta jij er in? Het is wel een onderwerp om goed over na te denken voor de organisatie. Ook dit jaar is het weer mogelijk om als werkgever te investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw werknemers. Je kunt de subsidie Stimuleringsregeling : leren en ontwikkelen aanvragen.  

 

SLIM-subsidie

Je kunt de SLIM-subsidie aanvragen voor:  

 • Onderzoek doen in de organisatie naar de behoefte van scholing; 
 • Krijgen van loopbaan en/of ontwikkeladviezen van een loopbaanadviseur ;
 • Activiteiten voor leren en ontwikkelen voor werknemers (door middel van een loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte van scholing); 
 • Krijgen van ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of stimuleren van meer kennis, vaardigheden en beroepshouding tijdens het werk; 
 • Het krijgen van praktijkleerplaatsen t.b.v beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

 

Verder kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg.  

 

Voor wie is dit mogelijk?

De SLIM-regeling kent drie groepen aanvragers: 

 

 • Individuele mkb-ondernemingen; 
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb; 
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. 

 

Welke criteria zijn er voor het aanvragen?

Ook zijn er een aantal criteria waar je aan moet voldoen als werkgever voordat je in aanmerking komt voor de SLIM-regeling. 

 

 • De aanvrager moet voldoen aan bovenstaande groepen aanvragers; 
 • Er kan maximaal per aanvraag €24.999 euro worden aangevraagd; 
 • Landbouwbedrijven mogen een maximaal van €20.000 subsidie aanvragen; 
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. Voor middelgrote bedrijven geldt 60% van de subsidiabele kosten. Kleinbedrijven kennen andere eisen. Hierbij geldt 80% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minimaal €5.000 euro bedragen; 
 • De grens van €5.000 telt niet als er alleen een praktijkleerplaats t.b.v van een beroepsopleiding in de derde leerweg wordt aangevraagd; 
 • De initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten en hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. 

 

Wanneer kan ik de SLIM-Regeling aanvragen? 

De SLIM-subsidie kan in twee tijdsvakken aangevraagd worden. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2021. Voor MBK-ondernemingen vanaf 1 september tot 30 september 2021. De aanvragen kunnen op 30 juni 2021 en 30 september 2021 tot maximaal 17:00 ingediend worden. Wees er op tijd bij! 

 

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Hou de nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op. Vergeet PAVO Advice niet te volgen op LinkedIn, Instagram en Facebook!

 

Gerelateerde artikelen

Wat kan PAVO Advice voor jou betekenen?

PAVO Advice, de full-service HR dienstverlener in West-Friesland

Hoe je in vier stappen kan besparen op de verzuimkosten

Tips en trick om HR te digitaliseren

Wanneer mag ik iemand ontslaan?

Kantoorrituelen en hoe vanzelfsprekend deze zijn

 

Tags : MKB, SLIM,