Oproepkrachten in 2020, hoe en wat?


Oproepkrachten in 2020, hoe en wat?

Publicatie datum 4 augustus 2020

Er zijn vanaf 1 januari 2020 nieuwe regels ingesteld rondom oproepkrachten. Ben jij van alles op de hoogte? Wist je bijvoorbeeld dat je een werknemer met een nulurencontract na 12 maanden een contract moet aanbieden of dat er een oproeptermijn van vier dagen geldt? In dit artikel delen we enkele aandachtspunten over het reilen en zeilen omtrent oproepkrachten vanaf 1 januari 2020.

Oproeptermijn van vier dagen

Oproepkrachten moeten per 1 januari 2020 minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Dit moet zwart op wit staan. Dus het mag via e-mail, sms en WhatsApp gecommuniceerd worden. Bij een aangepast cao kan dit termijn verkort worden tot minimaal 24 uur van tevoren. Als een oproepkracht drie dagen of korter van tevoren of telefonisch wordt opgeroepen, is een oproepkracht niet verplicht om hier akkoord op te geven.

 

Recht op een contract met vast aantal uren

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere oproepkracht recht op een aanbod voor een contract met een vaste urenomvang.

 

Dit geldt wanneer:

  • De oproepkracht langer dan 1 jaar in dienst is. In de 13e maand is de verplichting aanwezig om een aanbod te doen die vergelijkbaar is met het gemiddelde aantal uren die de oproepkracht gewerkt heeft. Dit mag nog steeds een aanbod zijn voor een tijdelijk contract. Dit zolang het aantal vaste uren per week, per maand of per jaar duidelijk zijn. Een verplichting voor een vast contract is er niet.
  • Een oproepkracht binnen zes maanden weer opnieuw aangenomen wordt na een oproepcontract van een jaar.
  • Als je wordt aangemerkt als ‘opvolgende werkgever’. Dat is bijvoorbeeld het geval als een uitzendkracht in dezelfde functie rechtstreeks bij jou in dienst komt.

 

Als er geen aanbod voor vaste urenomvang komt, dan heeft de oproepkracht recht op loon. Dit recht op loon geldt vanaf de dag dat het aanbod uiterlijk gedaan moest worden.

Het loon moet gebaseerd zijn op het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

 

Oproepcontract verlengen

Een werknemer mag dus maximaal 1 jaar als oproepkracht voor je werken. Wil je een min-maxcontract of een nulurencontract na afloop van dat jaar verlengen? Dan mag dit alleen maar wanneer de oproepkracht zelf besluit om op deze manier door te blijven werken. Let er wel op dat je de oproepkrachten alsnog na een jaar werken, een schriftelijk contract aanbod doet. Ook al geeft de oproepkracht aan dit niet te willen. De afwijzing moet zwart op wit staan. Dit doe je dus in het geval dat oproepkracht voor je wilt blijven werken, maar niet een vast contract wilt.

 

Loondoorbetaling

Werknemers met een nulurencontract of een min-max contract hebben sterkere rechten op het gebied van loondoorbetaling gekregen. Oproepkrachten hebben per 1 januari 2020 recht gekregen op loon(door)betaling, als:

  • Zij binnen vier dagen voor aanvang van het werk de oproep afzegt of wijzigt. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur. Ook deze afzegging (of wijziging) moet schriftelijk of per mail.
  • De oproepkracht na verloop van 12 maanden geen aanbod heeft gekregen voor een vaste arbeidsomvang over de gemiddeld aantal gewerkte uren in het jaar daarvoor.

Hogere WW-premie voor flexwerkers

De WAB-wet regelt ook dat werkgevers in 2020 minder ww-premie gaan betalen voor mensen in vaste dienst en meer ww-premie betalen voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt 2,94%. Voor flexwerkers is dat 7,94%, waarmee flexwerkers dus 5% duurder worden. De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Gemiddeld komt de betaalde premie op 4,16% uit.

 

Korte opzegtermijn voor nulurencontract

De opzegtermijn voor oproepkrachten met een nulurencontract is per 1 januari 2020 van een maand veranderd naar vier dagen. De werknemer kan daarmee op ieder gewenst moment het dienstverband beëindigen.

Let op: de oproepkracht kan een oproepcontract alleen opzeggen als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen. Dit is niet geldig voor mensen die werken aan de hand van een min-maxcontract.

 

Bijzondere regels voor seizoensgebonden functies

Voor seizoensgebonden functies gelden niet de regels die voor bijna alle gevallen wel gelden vanaf 1 januari 2020. Dat er geen oproeptermijn geldt of dat er geen contractaanbod hoeft worden gedaan na 12 maanden.

 

Recht op transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft elke werknemer, waaronder ook oproepkrachten, recht op transitievergoedingen vanaf dat zij in dienst treden. Dit geldt alleen wanneer een werkgever het eindigen van het dienstverband heeft geïnitieerd. En als de werknemer niet vanwege diefstal of ander verwijtbaar gedrag is weggestuurd. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je de pagina van Rijksoverheid raadplegen. Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Hou de nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op

 

 

 

 

Tags : medewerker, nulurencontract, Oproepkracht,