Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 


Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 

Publicatie datum 20 mei 2021

Auteur: Rianne Steinz

De meeste mensen brengen veel van hun tijd op het werk door. De omgang met collega’s of derden kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt tijdens het werk. PSA wordt steeds een belangrijker onderwerp. Als werkgever ben je zelfs verplicht om hier beleid over te voeren volgens de Arbowet. Daarom nemen we je vandaag mee in het onderwerp PSA en wat jij in de organisatie kan doen om PSA te introduceren.   

 

Waar staat PSA voor? 

PSA is de afkorting voor psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever ben je verplicht om beleid te voeren over PSA in het algemene arbeidsomstandighedenbeleid.  

De thema’s die uit PSA voortkomen zijn: 

  • Werkdruk; 
  • Werkstress; 
  • Pesten; 
  • (Seksuele) intimidatie; 
  • Agressie en geweld. 

 

Waar moet ik als werkgever naar kijken? 

Ga na welke risico’s er in de organisatie zijn op het gebied van PSA. Belangrijk hierbij is het kijken naar het welzijn en welbevinden van de werknemers. Het is belangrijk om te weten bij welke thema’s er risico’s zijn in de organisatie. Daarna kun je pas structuur in de organisatie aanbrengen en zorgen dat de risico’s wordt beperkt. Zoals het weten of er werkdruk heerst bij werknemers, daarna kun je pas dingen ondernemen om dit te verminderen.  

 

Hoe analyseer ik de risico’s 

Er zijn meerdere opties om te checken of er risico’s in de organisatie zijn. Je kunt bijvoorbeeld een vragenlijst gericht op PSA afnemen bij je medewerkers of het een onderdeel maken van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Wanneer werknemers blootgesteld kunnen worden aan PSA dient dit te worden opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hierin worden dan de risico’s benoemd en vervolgens de maatregelen die hiervoor genomen zijn.  

 

Lees ook: In zeven stappen een origineel MTO

 

Structuur 

Zoals hierboven aangegeven is PSA ook een onderdeel in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), maar er zijn natuurlijk nog andere manieren om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld aandacht besteden aan dit onderwerp in het arbobeleid, personeelsbeleid of gezondheidsbeleid. Door dit hierin op te nemen worden werknemers op de hoogte gesteld over PSA, weten zij hoe zij zich moeten gedragen op gebied van PSA, en wat zij eventueel kunnen doen wanneer een werknemer psychosociale arbeidsbelasting ervaart.  

 

Contact 

Heb jij nog geen beleid geschreven over PSA? Heb je hulp nodig bij het inventariseren hiervan of het schrijven van beleid? Neem dan contact met ons op. Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Hou de nieuwspagina in de gaten. Vergeet PAVO Advice niet te volgen op LinkedIn, Instagram en Facebook!

 

Gerelateerde artikelen

Risico, Inventarisatie & Evaluatie 

De gevolgen van (negatieve) invloed van collega’s

Meer aandacht voor fysieke arbeidsbelasting

Gelukkige werknemers? Dat heb je zelf in de hand!

Hoe stimuleer jij autonomie op de werkplek?

Compensatie transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer

Tags : arbeidsbelasting, arbowet, Discriminatie, intimidatie, pesten, PSA, Psychosociale arbeidsbelasting, risico's, werkdruk, werkstress,