Risico, Inventarisatie & Evaluatie  (RI&E)


Risico, Inventarisatie & Evaluatie  (RI&E)

Publicatie datum 23 juli 2020

Auteur: Rianne Steinz

Iedere werkgever is verplicht een Risico, Evaluatie & Inventarisatie in de organisatie te hebben. Het opstellen en uitvoeren van een RI&E is een van de belangrijkste verplichtingen voor de werkgever uit de Arbowet. Heb jij het al in jouw organisatie? 

 

Wat is een RI&E? 

Een RI&E toont aan of het werk in de organisatie gevaarlijk of ongezond kan zijn voor de werknemers. Er wordt hierin geconstateerd of er risico’s zijn die het werk negatief kunnen beïnvloeden voor werknemers waardoor werknemers schade kunnen oplopen. Het moet altijd worden uitgevoerd door een arbodienst of arbodeskundige. De RI&E moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.  

 

Waarom een RI&E? 

Een RI&E is verplicht voor werkgevers. Door risico’s in de organisatie aan te pakken wordt de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperkt. De kans op een hoog verzuim wordt ook verlaagd in een organisatie. 

 

Waar bestaat het uit?

Het bestaat uit drie onderdelen: 

  • De inventarisatie van risico’s; 
  • De vaststellen van de ernst van de risico’s: de evaluatie; 
  • Een plan van aanpak, met een planning van de te nemen verbetermaatregelen. 

 

Hoe vaak moet het uitgevoerd worden? 

In de Arbowet staat niet aangegeven hoe vaak het opnieuw uitgevoerd moet worden. Wel wordt de eis gesteld dat als er een wijziging is in arbeidsomstandigheden of werkzaamheden dat er een nieuwe RI&E moet worden uitgevoerd. Wel is het verstandig om het om de 4 á 5 jaar uit te voeren. 

 

Kunnen wij jou helpen met RI&E of wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten rondom HR en Recruitment? Hou de nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op!

Tags : arbowet, RI&E, risico's,